وب سایت کتابخانه تخصصی مهندسی پزشکی زیر مجموعه ای از سایت دانشجویان مهندسی پزشکی ایران است.

کتابخانه مهندسی پزشکی از اول بصورت یک وب سایت مستقل فعالیت نداشته و بخشی از سایت دانشجویان مهندسی پزشکی ایران شامل می شد بعد ها با استقبال دانشجویان،اساتید و فارغ التحصیلان مهندسی پزشکی و در خواست های پی در پی برای قرار دادن کتاب ها جزوات و فایل های مختلف مدیریت تیم دانشجویان مهندسی پزشکی اقدام به طراحی و پیاده سازی یک وب سایت تخصصی برای کتب و جزوان مهندسی پزشکی نمود.

با تشکر

پژمان نجف اوغلی مدیریت تیم دانشجویان مهندسی پزشکی ایران

 

پژمان نجف اوغلی
ANDROID & WEB DEVELOPER
اینستاگراموب سایتایمیل
آیناز محمدی
GRAPHIC DESIGNER
اینستاگراموب سایتایمیل
مهدی محمدی
IOS DEVELOPER
اینستاگراموب سایتایمیل